lunes, 4 de mayo de 2015

QUE ES UNA FONT I TIPUS DE FONTS


Font o deu d aigua es un lloc on aquesta brolla per  la filtracio d aigua de pluja que penetra en un lloc i emergeix en un altra.
Segons com brolla l aigua a fora , les classificarem, actualment, de dues maneres :

-NATURAL :l aigua surt de la terra d una manera natural sense cap intervencio humana, es a dir, SENSE CANALITZAR.
                                                       

             Dins d aquest tipus explicarem que en la majoria surt l aigua a fora a traves d un broc o en alguns casos,polsador, posats per la ma de l home , es a dir,  ha sigut minimament canalitzada perque es pugui veure.                   

                                          -DE MINA : l aigua es captada sota terra i a traves d una important construccio es estreta cap a fora.
La majoria de les vegades, pero ,tambe surt l aigua canalitzada a traves d un broc,aixeta o polsador.

    I dins d aquest dos tipus trobariem una SUB-CLASSIFICACIO o SUB -TIPUS:
- CANALITZADA. que podria ser desde aigua NATURAL o desde MINA i que a traves d una canalitzacio a sigut traslladada a un altre lloc per raons de comoditat o us, per fer hi la font.           
    PER LES CARACTERISTIQUES DE LA SEVA AIGUA HI HA ELS SEGUENTS             TIPUS A COLLSEROLA : 

    -FONT PICANT O CARBONICA : la seva aigua porta gas carbonic.

     -FONT FERRUGINOSA O GROGA : la seva aigua esta carregada de ferro amb
                                                      un gust a oxid i amb un color que tenyeix                                                         de rovell el lloc on raja.
      
                                                
    -FONT SULFUROSA O PUDENTA :la seva aigua porta acid sulfhidric dissolt i fa                                                     pudor.     
                                                 
    -FONT PETRIFICANT:la seva aigua te molt calç que provoca qu el voltant d on
                                  raja es forma com una pedra tosca.

 
     -FONT LITICO-CARBONO-MAGNESIANA.............
     

No hay comentarios:

Publicar un comentario